Általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek a Vitaminsziget Kft. (székhelye: 1163 Bp., Kicsi utca 8., cégjegyzékszáma: 01-09-282143, adószáma: 13900670-2-42, továbbiakban: Szolgáltató) által, a vitaminsziget.com webcímen elérhető webáruházon keresztül (továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Felhasználó, Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük, amennyiben felhasználója és/vagy vevője kíván lenni a vitaminsziget.com webcímen elérhető webáruháznak, akkor felhasználás és/vagy vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az Általános szerződési és felhasználási feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF dokumentum:

ˇ         hatálya Szolgáltató weblapjára (www.vitaminsziget.com) terjed ki,

ˇ         nem kerül iktatásra,

ˇ         kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,

ˇ         nem minősül írásbeli szerződésnek,

ˇ         magatartási kódexre nem utal.

A jelen ÁSZF 2017. máj. 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő linkről: http://www.vitaminsziget.com/aszf.php. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 nappal közzéteszi a www.vitaminsziget.com-on.

A szerződés nyelve: Magyar

Üzemeltetői adatok

ˇ         Cégnév: Vitaminsziget Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

ˇ         Székhely: 1163 Bp., Kicsi utca 8.

ˇ         Bemutatóterem, ügyfélszolgálat: 1118 Bp., Homonna utca 2-4./Budaörsi út 75.

ˇ         Tel.: + 36 1 226 4179, + 36 30 7262 647

ˇ         E-mail: titkarsag@vitaminsziget.cominfo@vitaminsziget.com

ˇ         Bankszámlaszám: 10403758-50515756-68871004 (K&H bank)

ˇ         Adószám: 13900670-2-42

ˇ         Cégjegyzékszám: 01-09-282143

ˇ         Webáruház domain: www.vitaminsziget.com

Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szállítási partner megnevezése: GLS Hungary Futárszolgálat

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: 4Kids Meseportál Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.

Telefon, fax: +36 (1) 214 14 14

E-mail: info@egyszervolt.hu

Adószám: 13933735-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-880578

Adatkezelési azonosító: NAIH-57491/2012

EU-s (közösségi) adószám: HU13933735

Általános tudnivalók

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A szerződés szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet a Vevő a Webáruházból történő megrendeléssel kezdeményez interneten keresztül, elektronikus úton. Opcionálisan lehetőség van telefonon, e-mailen, vagy levélben leadott rendelések leadására is. A telefonon, e-mailen, vagy levélben leadott megrendelésekre is jelen ÁSZF feltételei vonatkoznak, akárcsak a Webáruházban történő megrendelés esetén.

A Felhasználó, Vevő a weboldal, webáruház használatával egyidejűleg elfogadja, hogy rá nézve a weboldal, webáruház használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Tehát amint a Felhasználó, Vevő belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, webáruházra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa (akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, webáruháznak), az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó, Vevő nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem jogosult a weboldal, webáruház tartalmának megtekintésére. A Felhasználó, Vevő a weboldal, webáruház használatával egyidejűleg elfogadja jelen ÁSZF feltételeit és az adatkezelésekhez hozzájárul.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon, webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Felhasználó, Vevő a megrendelés folyamata során köteles a saját, valós adatait megadni, mert a vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó, Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó, Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót a Felhasználó, Vevő elfelejtett jelszavára visszavezethető problémákért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó, Vevő jelszava illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, ára

A Webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások köre az alábbiak szerint kategorizálható: étrend-kiegészítők, gyógyászati eszközök, szépségápolási termékek, készülékek.

A Szolgáltató részletesen feltünteti és megjeleníti a termékek nevét, termékleírását, a termékkel kapcsolatos fontos paraméterekkel és tulajdonságokkal, valamint a termék fotóit. A Szolgáltató az esetleges sajtóhibákért felelősséget nem áll módjában vállalni. A termékekről megjelenített képek illusztrációk, eltérhetnek a valóságostól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A Webáruházban feltüntetett árak érvényes végfelhasználói bruttó árak. A Szolgáltató a Webáruházban feltüntetett árakat előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatja. A webáruházban már leadott megrendeléseket az ármódosítás nem érinti, a rendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett ár nem változik. A Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználót, vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról, de több kedvezmény nem összevonható. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron kiszállítani a Vevőnek, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Rendelési információk

ˇ         A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik (H-Cs: 8:00-17:00 között, P: 8:00-14:30 között). A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után megy végbe, várhatóan az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

ˇ         Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 1-3 munkanap.

ˇ         Minden, a Webáruházban leadott online megrendelést követően a Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld e-mailben a megrendelés beérkezéséről, amellyel jelzi a Vevő felé, hogy a rendszer fogadta és tárolta a megrendelést. Amennyiben a Vevő hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé. A megrendelést visszaigazoló e-mail függetlenül a raktárkészlettől, minden online megrendelést követően megérkezik a Vevő elektronikus postafiókjába. Amennyiben a megrendelés elküldését követően a Vevő nem kap a megadott e-mail címére visszaigazolást, javasoljuk, hogy ellenőrizze a levelező rendszerében a levélszemét (SPAM) mappát is. Amennyiben ez az e-mailes visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a Vevő nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége, vagy egyéb technikai problémák miatt nem tud e-mailt fogadni.

ˇ         Amennyiben a megrendelt termékek nincsenek raktárkészleten, úgy azt a Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően (általában a megrendelést követő első munkanapon) elektronikusan, vagy telefonon jelzi a Vevőnek és tájékoztatja a várható szállítási időről. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség NEM terheli.

ˇ         Ha a rendelt termékek mindegyike raktárkészleten van és a megrendelés munkanapon érkezik be, úgy a Szolgáltató törekszik rá, hogy lehetőségei szerint már a következő munkanapon eljuttassa azt a Vevő által megadott címre (az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével).

ˇ         A teljesítési határidő 1 naptól 3 hétig terjedhet. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben, a részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a Szolgáltató visszautalja a Vevő részére a termék vételárát.

Az online rendelés menete

ˇ         Regisztrálás során adatok megadása. A regisztrációt csak egyszer szükséges elvégezni, a további vásárlások alkalmával ez a regisztráció használható, viszont az adatok pontos megadása kiemelten fontos, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra és kiszállításra a termék.

ˇ         A kiválasztott termék, termék(ek) virtuális kosárba helyezése.

ˇ         Ha a virtuális kosárban a Felhasználó, vevő módosítani szeretné a megvásárolni kívánt mennyiséget, akkor a „mennyiség” gombnál tudja növelni a darabszámot. A „kiveszem” gombra pedig kattintva törölheti a kosár tartalmát.

ˇ         Átvételi mód kiválasztása.

ˇ         Fizetési mód kiválasztása.

ˇ         Az ÁSZF és a rendeléssel járó fizetési kötelezettség elfogadása a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát.

ˇ         A virtuális kosárba helyezett termékek ellenőrzése és a megadott Felhasználói, vevői adatok ellenőrzése.

ˇ         A ,,Megjegyzés” cella esetleges kitöltése, ha a Felhasználónak, vevőnek van még megjegyzése.

ˇ         A ,,Rendelésfeladás" gombra kattintva tudja a Felhasználó, vevő elküldeni a megrendelését.

ˇ         A megrendelés elküldését követően a Felhasználó, vevő a megadott e-mail címére visszaigazolást kap a megrendelés beérkezéséről. Átutalásos fizetési mód választása esetén a visszaigazoló levél fogja tartalmazni az átutaláshoz szükséges adatokat.

Az online megrendelés elküldését követően a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál lehetséges a megrendelés adatainak módosítása.

Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt és magyarországi címre házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az a termék a Szolgáltató által meghatározott díjmentes szállítási kategóriába tartozik. Amennyiben a kiszállítás nem a díjmentes szállítási kategóriába tartozik, a fuvardíjat a Vevő viseli. Külföldi szállítási cím megadása esetén minden esetben külföldi szállítási költség kerül felszámításra. Amennyiben deviza számláról történne a pénzösszeg átutalása, banki költség is felszámításra kerül, amelynek pontos összegéről és a banki adatokról a Szolgáltató a Vevőt tájékoztatja az átutalás indítása előtt.

Meghatározott órára illetve a nap adott időszakára történő kiszállítást a Szolgáltatónak kizárólag extra költség megfizetése esetén tudja vállalni. Ennek díjáról az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. A kiszállítás a szállítmányozó cég munkarendje szerint, munkanapon 8-17 óra között történik. Amennyiben a Vevő a kiszállítás várható időpontjával kapcsolatban kér tájékoztatást, azt a kézbesítés napján, a szállítmányozást végző cég (futárszolgálat) ügyfélszolgálati telefonszámán teheti meg, egyedi csomagszáma alapján. Ezeket az adatokat a csomag feladásakor a Szolgáltató e-mail útján továbbítja a Vevő felé.

A Vevő köteles megrendelésében megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazhatja – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a kézbesítőnek. Az át nem vett, visszaküldött csomagok visszaszállítás díját a Vevőre terheli a Szolgáltató, a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll a Szolgáltatónak módjában ismételten elindítani.

 

A Vevő a termék futárszolgálattól történő átvétele előtt köteles ellenőrizni a csomag épségét, és ha bármilyen külsérelmi nyomot észlel a küldeményen, akkor köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a szállítótól, az áru szállítás közben létrejött sérüléséről. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el a Szolgáltató.

1.) Futárszolgálatos házhoz szállítás

Díja: szállítási díj + utánvétkezelési díj (futárnál való fizetés esetén)

Szállítási díj:

 • 15.000 Ft felett INGYENES
 • 0,1-10 kg: 790 Ft
 • 10-20 kg: 1400 Ft

Utánvétkezelési díj:

 • utalás esetén: 0 Ft
 • utánvét esetén: + 299 Ft (futárnál való fizetés)

Tehát pl. 15.000 Ft alatti rendelésnél a szállítási díj utalás esetén 790 Ft, utánvétes szállítási mód esetén pedig 1090 Ft (10 kg-ig).

Utalásos fizetési mód esetén a megrendelt termék az összeg bankszámlára való beérkezése után kerül kiszállításra.

Bankszámlaszám: K&H bank 10403758-50515756-68871004

Futárszolgálattal dolgozunk, ők hétköznap 8.00-17.00-ig szállítanak. Célszerű olyan címet megadni - akár munkahelyit is -, ahol napközben megtalálható valaki, aki átveszi a csomagot. Ezen szállítási konstrukció csak Magyarország területén belüli csomagszállítás esetén érvényes!

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

Külföldre való szállítás

Külföldi megrendelésre is nyújtunk lehetőséget. Külföldre postai úton vagy futárszolgálattal küldjük el a csomagot, melynek ellenértékét átutalással tudja kifizetni. Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot e-mailben, melyben megírja az utalandó összeget. A szállítási költség a csomag súlyától függ. A csomagot az utalás beérkezése után adjuk fel.

2.) Személyes átvétel

1.) XI. kerület - Yacht irodaház I. emelet

1118 Bp., Homonna utca 2-4./Budaörsi út 75.
Bejárat/porta a Homonna közből

Nyitva tartás:

 • H-Cs: 8:00-17:00
 • P: 8:00-14:30
 • Hétvégén zárva

Kérjük, indulás előtt vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal (+ 36 1 226 4179, + 36 30 7262 647) a termék raktárkészletének egyeztetése céljából. Csak készpénzes fizetés lehetséges.

2.) XIII. kerület - csomagpont:

1134 Bp., Tüzér u. 48., ROSCO Sportüzlet

Nyitva tartás:

 • H-P: 08:00-16:00

Csomagpontunkon kizárólag előre megrendelt és az ügyfélszolgálat által visszaigazolt termékek átvételére van lehetőség, méghozzá minden héten leghamarabb péntekenként 13:00-tól. Csomagpontunkon szintén csak készpénzes fizetés lehetséges, valamint ezen a csomagponton történő készpénzes fizetés esetén 300 Ft pénzkezelési költséget számolunk fel. 

(Tehát a csomagponton vásárlás nem lehetséges, azaz minden esetben előbb a webáruházban kell megrendelni a termékeket (vagy e-mailen/telefonon), aztán amikor a csomag elkészült, e-mail-ben értesítjük, hogy átvehető a csomagponton.)

Kötelező jótállás

A Szolgáltatót a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli tartós fogyasztási cikkeire vonatkozóan. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával veszi kezdetét. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá, ha a hiba oka a terméknek a Vevő részére történő átadását követően lépett fel. Így például akkor, ha az üzembe helyezés és a használat nem megfelelően, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt, vagy helytelen tárolás, rongálás, helytelen kezelés, elemi kár, természeti csapás esetén.

Jótállás alá tartozó hiba esetén a Vevő választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha ennek az igénynek a teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

Amennyiben a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta a Szolgáltató, illetve e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A javítást vagy cserét – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (javítása) esetén a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet nem tudnak békés úton rendezni, a Vevő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Önkéntes jótállás

A Szolgáltató tartós fogyasztási cikkeire vonatkozóan a termék Weboldalon elhelyezett ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal. Ez a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A termékekre vonatkozó jótállás időtartama a termék mellé adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szerepel.

Szavatosság

Kellékszavatosság

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt!

Ha a Vevő szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a fentebb meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

ˇ         Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

ˇ         A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, jótállási jeggyel).

ˇ         A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, melynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania, s a Szolgáltatónak ezt a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

ˇ         Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

Elállási jog

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 72 órában a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles a titkarsag@vitaminsziget.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben, írásban jelezni. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt termékeket. A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a gondolkodási idő az ezt következő munkanapon jár le.

Az elállási jog kizárólag a Fogyasztóra vonatkozik (szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), és kizárólag elektronikus úton megkötött szerződés (a Weboldalon keresztül, e-mailben, vagy telefonon leadott rendelések) esetén illeti meg a Fogyasztót.

Az elállási jog minden olyan termékre vonatkozik, ami sérülésmentes és eredeti, minden csomagolási- és termékelemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, használatba nem vett termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Amennyiben a vásárlást követően a terméket használatba vették, a Vevő nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is lehetőség van.

Elállási jog gyakorlása

Ha a Vevő élni kíván elállási jogával, arról egyértelműen tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, a 14 napos határidő lejártát megelőzően. Ezt megteheti a titkarsag@vitaminsziget.com e-mail címre küldött e-mail formájában vagy az itt található formanyomtatványon keresztül, (PDF formátumban itt tölthető le a formanyomtatvány), de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a Szolgáltató központi irodájának címére a használatba nem vett, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni! Postai visszaküldés esetén a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma! A termékek visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését. Amennyiben az áru és vásárlástól való elállást jelző irat (e-mail, levél formanyomtatvány) is megérkezett hozzá, a Szolgáltató köteles 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is, azon többletköltségek kivételével, amelyek azért merültek fel, mert a Vevő a Szolgáltató által felkínált, szokásos legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

Vásárlástól való elállás esetén a Vevő mindig köteles gondoskodni a termék biztonságos visszaszállításáról. Amennyiben nem személyesen hozza vissza a terméket, hanem kézbesítő útján (pl. postán) küldi vissza, akkor ezt az alábbi módon teheti meg. A termékeket eredeti díszcsomagolásukban, összes tartozékukkal együtt egy külön, nagyobb, erős kartondobozba helyezi, majd megfelelő mennyiségű térkitöltő anyagot (pl. összegyűrt újságpapírokat) helyez a kartondobozba, amivel tompítható az esetleges út közbeni rázkódás. Ezt követően a csomagot alaposan lezárja. Mindkét fél érdeke, hogy a visszajuttatás során sem a termék, sem a tartozékai, sem a díszcsomagolása ne szenvedjen semmilyen sérülést, hiszen az elállási jog kizárólag sérülésmentes, hiánytalan, használatba nem vett termékekre érvényes! A Szolgáltató jogosult a visszatérítést visszatartani egészen addig, amíg a terméket nem kapta meg, vagy Fogyasztó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

A Szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

´        olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, azaz a vásárlástól való elállás jogát nem tudja érvényesíteni abban az esetben, ha a terméket, pl. egy készüléket nem csupán bekapcsolás-ellenőrzés-megtekintés céljából csomagolta ki,

´        romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

´        olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A Weboldal használatának feltételei és a Szerzői jogok

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon, webáruházban található anyagok egészét vagy részeit kizárólag a Szolgáltató jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, többszörözni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni, hasznosítani. Lehetővé tesszük azonban, hogy saját, személyes használatra, nem kereskedelmi célra a szabad felhasználás körében a Felhasználó (a Weboldal látogatója vagy a vásárlónk) a Weboldal tartalmát, vagy kivonatait számítógépén (vagy egyéb elektronikus eszközein) tárolja, vagy kinyomtassa. A Weboldalra és minden elemére a Szerzői jogi törvény (jelenleg: 1999. évi LXXVI. törvény), a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (jelenleg: 1959. évi IV. tv, amely 2014. márciustól módosul!) és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései is alkalmazandóak. Tehát a Weboldal és minden eleme ezen törvények védelme alatt állnak, amelyeknek értelmében a Weboldal az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képező szellemi alkotás.

Tilos a www.vitaminsziget.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.vitaminsziget.com weboldal vagy bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Védjegyekhez fűződő jogok

Tájékoztatjuk, hogy a Vitaminsziget(R) név és logó a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásában lajstromozott szó és ábrás védjegy, így ezen védjegyre, jogosulatlan használatára, a jogosulatlan használat következményeire a hatályos Védjegytörvény (jelenleg: 1997. évi XI. törvény) védelmi rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Felhasználó köteles tartózkodni a védjegybitorlástól. Amennyiben a Felhasználó mindezek ellenére jogellenesen jár el, a jogellenes védjegyhasználat kártérítési és valamennyi egyéb felelősségi következményét viselni köteles. A jelen használati feltételekkel ezúton közöljük, hogy a jogosulatlan védjegybitorlásért elkövetésenként (azaz alkalmanként a jogtalan felhasználásért) 1 millió Ft, azaz egy millió forint védjegybitorlási kötbért kötünk ki és számlázunk. A védjegybitorlást közjegyzői ténytanúsítással bizonyítjuk vita esetén, amely közokiratnak minősül. 

A Vitaminsziget Kft. által működtetett weboldalakon elérhető cégek nevei minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik, a saját védjegyük, így ezen védjegyekre, ezek jogosulatlan használatára, a jogosulatlan használat következményeire a hatályos Védjegytörvény (jelenleg: 1997. évi XI. törvény) védelmi rendelkezései irányadóak.

Szerzői jogvédelem

Kijelentjük, hogy ezen Weboldalt, webáruházat a Vitaminsziget Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) működteti. Postacím: 1118 Bp., Homonna utca 2-4./Budaörsi út 75.

Ezen Weboldal, webáruház mindennemű tartalma: teljes szöveges és grafikus tartalom, képek, videók, letölthető tanulmányok, kérdőívek, hírlevelek (közzétételi időponttól függetlenül) szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és a Szolgáltató jogtulajdonát képezik.

A Weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.

Mindennemű tartalomátvétel csak a Szolgáltatóval kötött előzetes írásbeli engedély után lehetséges. Tartalomátvétel esetén kötelezendően megjelenítendő a forrás neve (domain-név), valamint a Szerző neve. Csak az üzemeltető Szolgáltató által engedélyezett tartalom/tartalomrészlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

A jogellenes felhasználásért kötbér fizetendő

Írásbeli üzemeltetői hozzájárulás nélküli utánközlés, -használat, átdolgozás, használati, közzétételi napi díja 150.000 Ft másolt, felhasznált oldalanként, képenként, videóként. A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti az üzemeltető Szolgáltatót. Ha a felhasznált tartalmat a Felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, akkor a Felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt az üzemeltető Szolgáltató számára átengedni. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítás alkalmazandó, ami közokiratnak minősül.

Felhasználó hozzájárulásai

A Weboldalon történő böngészéssel a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-ben foglalt összes feltételt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalt kizárólagosan magáncélra használja. Elismeri, és nem vitatja, hogy a Weboldal tartalma a Weboldal Üzemeltetőjének, Szolgáltatójának szerzői és szellemi tulajdonát képzi. A Weboldal Üzemeltetője, Szolgáltatója nem járul hozzá a Weboldal tartalmának üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása pedig díjköteles tevékenység. A jelen feltételek tudomásulvételével a Felhasználó egyidejűleg aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a Weboldalt üzemeltető Szolgáltató cég székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

A jogellenes használatért kötbér fizetendő

Ha a Weboldal tartalmát (szöveges és grafikus tartalom, képek, videók, letölthető tanulmányok, kérdőívek, hírlevelek, stb.)  harmadik személy(ek) weboldalán, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon az üzemeltető Szolgáltató írásbeli engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában tapasztaljuk, akkor másolt oldalanként napi 150.000 Ft + ÁFA, azaz napi száz-ötvenezer Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan Felhasználónak. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokiratnak minősül. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 15%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett információt.  Az átvétellel a Felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. ( C) All rights reserved 2007 Vitaminsziget Kft.

Felelősség a károkért és bírósági jogviták

A Weboldal használatából, valamint jogellenes használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért a Weboldalt üzemeltető Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Weboldalon és hírlevélben található használati tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért csak abban az esetben vállal felelősséget az üzemeltető Szolgáltató, amennyiben a kivitelezés a közvetlen irányítása alatt (azaz: a Vitaminsziget Kft. munkatársának, vagy a cég ügyvezetőjének előzetes hozzájárulásával történő kifejezett személyes közreműködés igénybevételével) történik, erre vonatkozóan a további rendelkezéseket a kivitelezésre kötött egyedi megállapodás (vállalkozói vagy megbízási szerződés) szabályozza.

Kizárjuk a felelősséget minden olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált online tartalmakért, melyekhez a Weboldal oldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Weboldalra történő minden olyan utalás/mutatás/belinkelés stb., amely az üzemeltető Szolgáltató tudta és kifejezett előzetes beleegyezése nélkül történik, kizárja a Weboldal és üzemeltető Szolgáltatójának, mint Jogtulajdonos bármifajta felelősségét.

Minden olyan jogvitában, amely az Üzemeltőt és a Weboldalt érintheti, előzetesen megpróbálunk az igényérvényesítővel személyesen vagy jogi képviselőnk közvetítése útján eljárni. Ha a jóhiszemű egyeztetések nem járnak sikerrel, akkor alá vetjük magunkat a bírósági jogvitának. Amennyiben az igényérvényesítő fél nem kezdeményez velünk megegyezést, úgy a jelen kikötés alapján úgy nyilatkozunk majd, hogy a perre okot nem adtunk, így annak túlzó költségeit nem fogjuk viselni.

A Weboldal tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalon bármikor módosítást, átdolgozást alkalmazzunk, illetve a Weboldal elérhetőségét korlátozzuk, vagy megszüntessük. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát, vagy hibamentességét nem garantáljuk. A Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni vagy nem vagyoni károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, melyet a Weboldal Üzemeltetőjének székhelyén vagy telephelyén tartunk, jogi képviselő jelenlétében. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a vitaminsziget.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a vitaminsziget.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

Panaszkezelés

A Szolgáltató mindenkor törekszik a Vevőt maradéktalanul kiszolgálni, megelégedéséhez hozzájárulni. Előfordulhat azonban, hogy ez nem teljes mértékben sikerül. Amennyiben a Vevő panasszal kíván élni a Szolgáltató termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatban, kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

ˇ         Postacím/üzlet: Vitaminsziget Kft., Yacht irodaház, 1118 Bp., Homonna utca 2-4./Budaörsi út 75.

ˇ         Ügyfélszolgálati telefonszámok: + 36 1 226 4179, + 36 30 7262 647 (H-Cs: 8:00-17:00, P: 8:00-14:30)

ˇ         E-mail cím: titkarsag@vitaminsziget.com

Az e-mailben/ajánlott levélben közölt panaszt a Szolgáltató egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató közli a Vevővel. A Vevő panaszát annak írott formában való beérkezése (ajánlott levél, e-mail) után a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a levél beérkezését követő 30 (elutasítás esetén 15) napon belül értesítést küld a Vevőnek. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, akkor álláspontja az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában indoklásra kerül. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi.

Az üzletben közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát helyben átadja a Vevőnek.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Szolgáltató és a Vevő között fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vevőnek az alábbi jogérvényesítési lehetőségei vannak:

ˇ         Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül válaszol.

ˇ         Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, akkor a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pest megyei Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Vitarendezés

A Szolgáltató kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU.

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében: bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült előzőleg közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform haladéktalanul továbbítja azt az ellenérdekű félnek, ezután az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, akkor a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

ADATVÉDELEM

Adatkekelési tájékoztató

A Vitaminsziget Kft. (székhelye: 1163 Bp., Kicsi utca 8.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy a Felhasználóval, vevővel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintett Felhasználót, vevőt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Továbbá az érintett Felhasználót, vevőt tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webáruházban), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.vitaminsziget.com/aszf.php.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értelmező fogalmak (3.§)

 • érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§) 

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

ˇ         Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

ˇ         Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

3. Az érintettek köre: A webáruház weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a vásárlás biztosítása, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-          postai úton 1163 Bp., Kicsi utca 8. címen,

-          e-mail útján titkarsag@vitaminsziget.com e-mail címen.

8. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Levelezési cím és ügyfélszolgálat: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Adószám: 22206118-2-13
Közösségi (EU) adószám: HU22206118
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/24/886-491

10. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése. 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

ˇ         A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

ˇ         A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

ˇ         A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

ˇ         Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

ˇ         A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

ˇ         A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Hírlevél, DM tevékenység

ˇ         A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím vagy telefonszám) megkeresse.

ˇ         Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

ˇ         Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

ˇ         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal, webáruház cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

ˇ         Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, időpont.

ˇ         Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

ˇ         Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

ˇ         Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

ˇ         Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

ˇ         Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

ˇ         Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Adattovábbítás

ˇ         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

ˇ         Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendő összeg.

A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím.

ˇ         Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

ˇ         Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

ˇ         Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

ˇ         Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

H-2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

adatvédelmi tájékoztató: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html

K&H Bank Zrt.

Székhely: 1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

(06 1/20/30/70) 335 3355

Jogi nyilatkozat: https://www.kh.hu/publish//kh/hu/khcsoport/jogi_nyilatkozat.html

Tárhely-szolgáltató adatai:

Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Levelezési cím és ügyfélszolgálat: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Adószám: 22206118-2-13
Közösségi (EU) adószám: HU22206118
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/24/886-491

ˇ         Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

ˇ         Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

ˇ         Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak, stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

ˇ         Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

ˇ         E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

ˇ         Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

ˇ         A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság (7.§)

ˇ         Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

ˇ         Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

ˇ         Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

-          a jogosulatlan hozzáférés,

-          a megváltoztatás,

-          a továbbítás,

-          a nyilvánosságra hozatal,

-          a törlés vagy megsemmisítés,

-          a véletlen megsemmisülés és sérülés,

-          az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

ˇ         Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

ˇ         A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

-          a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

-          a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

ˇ         A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

-          a jogosult számára rendelkezésre álljon,

-          hitelessége és hitelesítése biztosított,

-          változatlansága igazolható legyen.

ˇ         Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

-          a számítástechnikai csalás,

-          a kémkedés,

-          a számítógépvírusok,

-          a spam-ek,

-          a hack-ek

-          és egyéb támadások ellen.

 Az érintettek jogai (14.-19.§)

ˇ         Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

ˇ         Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

ˇ         Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

ˇ         Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

ˇ         Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

ˇ         Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

ˇ         Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

ˇ         Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

ˇ         Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

ˇ         A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

ˇ         Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

ˇ         Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)     a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)      törvényben meghatározott egyéb esetben.

ˇ         Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

ˇ         Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

ˇ         Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

ˇ         Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

ˇ         A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

ˇ         A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

ˇ         Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

ˇ         Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

ˇ         A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

ˇ         Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

ˇ         Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

ˇ         Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A weboldal, webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésére áll.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

Budapest, 2017. máj. 26.

Jelen ÁSZF az alábbi linken érhető el PDF formátumban. >>>

Nyomtatás A lap nyomtatása
www.vitaminsziget.com © 2007-2018 - Minden jog fenntartva

MasterPass